ජනපතිගේ ධුර කාලය නිර්ණයට පංච පුද්ගල විනිසුරු කමිටුවක්

වත්මන් ජනපතිගේ ධුර කාලය අවුරුදු 5ද? එසේත් නොමැතිනම් අවුරුදු 6? යන්න තීරණය කිරීම සඳහා පංච පුද්ගල විනිසුරු කමිටුවක් පත්කොට තිබේ.

අගවිනිසුරු ප්‍රියසාද් ඩෙප් මහතා විසින් තමන්ද අතුළත්ව මෙම කමිටුව පත්කර තිබේ. ඔහුට  අමතරව විනිසුරුන් වන ඊවා වනසුන්දර, බුවනෙක අලුවිහාරේ, කේ.ටී. චිත්‍රසිරි, සිසිරද ආබෘෘ යන මහත්ම මහත්මීන් එම කමිටුවට ඇතුළත් වෙති.

ජනපතිවරයා  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය එළැඹෙන 14 දාට ප්‍රථමව දන්වන ලෙස පවසා තිබේ.