මත්පැන් හල් රාත්‍රී 11 දක්වා විවෘතයි

මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන, විදේශීය මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන, රා තැබෑරුම් ඇතුළු මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන ව්‍යාපාර කරන වේලාවන් අද (11දා) දින සිට සංශෝධනය කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇත.

ඒ අනුව විදේශ මත්පැන් තැබෑරුම් උදෑසන 11.00 සිට ප.ව. 10. 00 දක්වා විවෘතව තබයි.

සංචාරක බලපත්‍ර සහිත හෝටල් සඳහා එය රාත්‍රී 12.00 දක්වා වලංගු වෙන අතර බලපත්‍රකරුගේ ඉල්ලීම අනුව එය අලුයම 2 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු කරන බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන කරයි.

මත්පැන් සිල්ලරට විකිණීමේ බලපත්‍ර පෙ.ව. 8.00 සිට 10.00 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

මේ සඳහා වන සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ වන ගැසට් නිවේදනයට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අද අත්සන් තබා ඇත.

1 2

maxresdefault