අත ලකුණෙන් එන මන්ත්‍රීවරුන් විනයක් ඇති පිරිසක් බවට පත්කරනවා

අත ලකුණෙන් නැත්නම් බුලත් කොළයෙන් තරග කර ජයග්‍රහණය කරන මන්ත්‍රීවරුන් හොඳ විනයක්. හික්මීමක් ඇති පිරිසක් බවට පත්කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

ජනාධිපතිවරයා එසේ ප්‍රකාශ කළේ පොළොන්නරුව මැදිරිගිරිය දියසෙන්පුර පැවැති ජන හමුවකට සහභාගි වෙමිණි.

එහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා- මේ රටේ අත ලකුණෙන් නැත්නම් බුලත් කොළයෙන් තරග කර ජයග්‍රහණය කරන මන්ත්‍රීවරු සෑම ගමකටම නියෝජනය වන්නෙ මගේ නියෝජිතයා වශයෙන් කියන එක අමතක කරන්න එපා. මම ඒ අයට වැඩ කරන්න අවශ්‍ය සියලු සම්පත් ලබාදෙනවා. ඒ අය හොද විනයක් හික්මීමක් ඇති පිරිසක් බවට පත් කරනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ලෙස මන්ත්‍රීවරු වෙනුවෙන් සභාපතිවරු වෙනුවෙන් ඇමැතිවරු වෙනුවෙන් ඒ ඕනෙම කෙනකුට මගේ පක්ෂය තුළ නිවැරදි විනය ක්‍රියා මාර්ග ගන්නවා. වැරදි කරන කිසිම කෙනකුට මම සමාවක් දෙන්නෙ නැහැ.මහජන හිතකාමී ජනතාවගේ හඩට කන් දෙන අවංක දූෂයෙන් වංචාවෙන් තොර නියෝජිතයන් බවට තමා ඔවුන්ව පත් කරන බවද ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.