හොරකම් කලා කියලා මගේ නම නෑ – මහින්ද

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් තමන් පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ප‍්‍රකාශයක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව හිටපු ජනාධිපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

2008 – 2014 කාලය තුළ බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම්වල දී සිදුව ඇති අක‍්‍රමිකතා පිළිබඳ හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයා ප‍්‍රකාශයක් සිදු කළ යුතු බවට අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදු කළ ප‍්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ තමන්ගේ නම එම වංචා සම්බන්ධයෙන් අදාල නොවන නොවන බවයි.