මැති සබයට එන බැඳුම්කර වාර්තාව සම්පූර්ණයිද කියා සැකයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර නිකුතුව ගැන සොයා බැලූ ජනාධිපති විශේෂ විමර්ශන කොමිසමේ. පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන වාර්තාව පූර්ණ සාක්ෂි සහිත වාර්තාවක් වේද පිළිබඳ සැකයක් මතුවී ඇති බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමාද වන්නේ මෙම හේතුව නිසාද යන සැකය මේ වන විට මතුව ඇති බවද එම දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.

කෙසේ නමුත් බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව මෙම 17 වැනිදා කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.