මහ බැංකුවේ වෙනස්කම් කරන්න ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහයෝගය ගන්නවා

මහ බැංකු බැඳුම්කර කොමිසම් වාර්තාවේ නිර්දේශවලට අනුව මහ බැංකුවේ වෙනස්කම් සිදු කිරීමට ජාත්‍යන්තර. මූල්‍ය අරමුදලේ සහයෝගය ලබාගන්නා බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසයි.

නුගේගොඩ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් හර්ෂ ද සිල්වා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.