උදයංගගේ දේපලවලට තහනම් නියෝගයක්

රුසියාවේ හිටපු තානාපති උදයංග වීරතුංග මහතාගේ සියලු දේපල පැවරීම හා විකිණීම තහනම් කරමින් කොළඹ කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.