ආසන පටි වායු බැලූන නැති වාහන ආයනයනය ජුලි 01 සිට තහනම්

ආසන පටි, වායු බැලූන ඇතුළු මගී ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද නොමැති වාහන ආයනයනය ජුලි මස 01 වනදා සිට තහනම් කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය මේ බව සඳහන් කළේය.

මේ අනුව ජුලි මස 01 වන දිනෙන් පසුව ආනයනය කරනු ලබන වාහන වල රියදුරු සහ ඉදිරිපස ගමන් ගන්නා මගී සඳහා වූ වායු බැලූණ අගුලු වැටීම වැලැක්විමේ තිරිංග පද්ධති හෙවත් ඒ.බී.එස් ක්‍රමවේදය සහ ඉදිරිපස සහ පසුපස අසුන්වල ගමන් කරන්නන් සහා ස්ථාන තුනකට සම්බන්ධවන ආසන පටි තිබීම අනිවාර්ය වේ.

2018 අයවැය මගින් ඉදිරිපත් වු මෙම යෝජනාව ජනවාරි මස 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතව තිබිණි.

එහෙත් වාහන නිෂ්පාදකයින්ගේ සහ වාහන ආනයනකරුවන්ගේ ඉල්ලීම මත එය කල්දැමිමට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කළේය.

කෙසේවෙත්ත මෙම යෝජනාවට යටත් කරනු ලබන වාහන මාදිලි සහ විස්තර අදාළ ආයතනයක් වෙතින් ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.