පාර්ලිමේන්තුවට යන පාරේ මගඩියක්

පාර්ලිමේන්තු පරිශ‍්‍රයේ ප‍්‍රවේශ මාර්ග ප‍්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු දිගින් දිගටම ප‍්‍රමාදවීම සම්බන්ධයෙන් මාර්ග සංවර්ධන. අධිකාරියට චෝදනා එල්ල වනවා. එම මාර්ග පද්ධතිය ප‍්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 167ක මුදලක් අනුමත වී ඇති අතර දැනටමත් රුපියල් මිලියන 70ක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ගෙවා ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තු නිලධාරියෙකු මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියේ.

එහෙත් එම ප‍්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මන්දගාමීව සිදු කෙරෙන බවත් මේ වනවිට ප‍්‍රධාන පිවිසුම් මාර්ගයට කාපට් අතුරා ඇතත් එය නිසි ප‍්‍රමිතියෙන් සිදු කර නොමැති බවටයි චෝදනා එල්ල වන්නේ. කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබුණේ පසුගිය වසරේ වෙසක් උත්සවයට පෙර අදාළ ප‍්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු නිම කරන ලෙසටයි. එහෙත් එම කටයුතු තවමත් මන්දගාමී අයුරින් සිදු කෙරෙන බවටයි චෝදනා එල්ල වන්නේ.