සර්කර් සංදර්ශණයේදී සිංහයෝ ටික පැනලා අශ්වයො ටික කාලා

මේක චීනයේ පැවැත්වුන සර්කර් සංදර්ශණයක්, සර්කස් ඉතිං අමුතු දෙයක් නෙමෙයිනේ හැබැයි මේක ටිකක් විශේෂත්වයක් තියෙනවා, ඒ සිංහයන් සහ අශ්වයන් යොදාගෙන කරපු සර්කස් සංදර්ශණයක් එහෙම සර්කර් සංදර්ශණත් ඕන තරම් දැකල තියෙනවනේ. ඒත් හැබැයි මේ වගේ දෙයක් නම් කවදාවත් දැකලා නැතුව ඇති. ඒ සංදර්ශණයට ගෙනල්ල හිටපු සිංහයෝ ටික පැනලා අශ්වයන්ව කාගෙන කාගෙන ගිය හිංදයි