ශිරන්ති උපන්දිනේ සමරපු හැටි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාපක්ෂ මහතාගේ බිරිඳ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිණියගේ උපන්දිනය ඊයේ (23) දිනට යෙදී තිබුන අතර, පවුලේ අයගේ සුභපැතුම් අතරේ මහින්ද රාපක්ෂ මහතාද එක්ව උපන්දිනය සමරනු ලැබුවා.