ඩොලරය 156 ට නගියි

ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය ඊයේ (06 දා) ප්‍රථම වරට රු. 156 ඉක්‌මවා ගියේය.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශයට පත් කළ නවතම විනිමය අනුපාත අගයන් අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය ඊයේ රු. 156.13 ක්‌ දක්‌වා ඉහළ ගියේය.

ඉකුත් පෙබරවාරි 02 දින ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රු. 155.94 ක්‌ විය.